dr hab. Ewa Piotrowska

Ewa Piotrowska

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, energetyka
Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność : energetyka

Zainteresowania naukowe:
Modelowanie dynamiki wymiany ciepła wymienników ciepła, odnawialne źródła energii

Stanowisko i miejsce pracy
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |